Czym jest beton i jak powstaje?

Jednym z najpopularniejszych materiałów, który wykorzystuje się w budownictwie jest beton. Technologia wykorzystująca ten materiał jest jedną z najszybciej rozwijających się w gałęzi budownictwa. Z czego składa się beton i jak powstaje? O tym w poniższym artykule.

Składniki betonu

Beton jest materiałem kompozytowym powstałym ze zmieszania cementu, kruszyw oraz wody. Cement jest w tym składzie spoiwem hydraulicznym (drobno zmielonym materiałem nieorganicznym), który po zmieszaniu z wodą daje wiążący zaczyn. Jest on produkowany przez wspólny przemiał klinkieru portlandzkiego, siarczanu wapnia i granulowanego żużla wielkopiecowego, popiołu lotnego lub kamienia wapiennego.

Rodzaje kruszywa i domieszek

Beton składa się jednak w 70% z kruszywa, którego właściwości przekładają się na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Wynikają one z cech, które posiada skała macierzysta oraz z zastosowanej obróbki mechanicznej. Zawierają się w nich: gęstość, twardość, wytrzymałość, kształt i wymiar ziaren oraz tekstura powierzchni – wymienia ekspert firmy Hydrobudowa-1, która zajmuje się produkcją i pompowaniem mieszanek oraz zapraw betonowych, a także handlem dodatków do betonu.

Kruszywa możemy podzielić na:

 • Naturalne
 • Łamane (grys)
  • Granit
  • Marmur
  • Bazalt
  • Gnejs
  • Wapień
  • Dolomit
 • Żwirowe
  • Piaski
  • Żwiry
 • Sztuczne
  • Żużel wielkopiecowy
  • Keramzyt
  • Szkło piankowe
  • Popiołoporyt
 • Z recyklingu – kruszywo, które powstało w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego w budownictwie

Podczas wykonywania mieszanki betonowej do betonu dodaje się również domieszkę w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu. Najczęściej są to domieszki redukujące ilość wody – plastyfikatory (uplastyczniające) i superplastyfikatory (upłynniające), opóźniające wiązanie lub napowietrzające.

Na co należy zwrócić uwagę przy produkcji betonu?

Jakość powyższych surowców, sposób ich dozowania oraz odpowiednio dobrane proporcje, a także duże doświadczenie i znajomość technologii wpływają na finalne właściwości betonu. Ponadto proces jego powstawania powinien odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami ochrony środowiska naturalnego.

Przeznaczenie betonu wpływa na dobór receptury, którą można ustalić na podstawie badań laboratoryjnych betonu oraz obliczeń. W analizie należy brać pod uwagę takie elementy, jak: wytrzymałość, wodoszczelność, mrozoodporność, izolacyjność i odporność na chemiczne warunki środowiska. W profesjonalnych wytwórniach proces ten zachodzi w specjalnych mieszalnikach, dzięki czemu jest on pod stałą kontrolą i wyprodukowany beton ma gwarancję wysokiej jakości.

Dozowanie i mieszanie składników betonu

Najlepszym rozwiązaniem dozowania składników jest metoda wagowa, która zapewnia wysoką precyzję. Mieszanie natomiast ma na celu uzyskanie maksymalnej jednorodności mieszanki betonowej z kruszywa, cementu, wody i ewentualnych dodatków oraz domieszek. Czas mieszania jest uzależniony od konsystencji, ale nie powinien przekraczać jednej minuty, jeżeli jest ona ciekła lub półciekła. W przypadku mieszanek o mniejszej ciekłości czas należy wydłużyć do dwóch lub trzech minut. Trzeba również pamiętać, aby cement nie był wprowadzany jako pierwszy, ponieważ istnieje możliwość przyklejenia się go do wilgotnych ścian urządzenia mieszającego.