Czy kominy są wrażliwe na wilgoć?

Odporność na wilgoć jest jednym z ważniejszych parametrów kominów montowanych w budynkach wyposażonych w nowoczesne kotły centralnego ogrzewania o bardzo wyśrubowanej efektywności energetycznej. Problem wilgoci osadzającej się na ściankach komina dotyczy nie tylko kotłów gazowych czy olejowych, ale w wielu przypadkach także urządzeń spalających węgiel czy pellet.

deszcz padający na komin

Skąd wilgoć w przewodzie kominowym?

Poszukując odpowiedniego wkładu kominowego, większość użytkowników słusznie zwraca uwagę na wytrzymałość na wysoką temperaturę, dopasowanie do średnicy istniejącego przewodu kominowego oraz na wymagania określone przez producenta kotła, który ma być podłączony do całego systemu co do właściwego przekroju wkładu. W przypadku nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania trzeba jednak również pamiętać o odporności wkładu na wilgoć – wyjaśnia fachowiec z firmy Tanie Kominy, która zajmuje się sprzedażą systemów kominowych.

W przypadku współcześnie produkowanych kotłów odporność komina na wilgoć jest bardzo istotna. Dzieje się tak dlatego, że nowoczesne urządzenia starają się odzyskiwać maksymalną ilość energii zmagazynowaną w spalanym paliwie. Wykorzystywanym źródłem ciepła są więc często również powstające gazy spalinowe. Choć zwiększa to znacznie efektywność energetyczną kotłów, to jednocześnie wpływa na znaczne oziębienie spalin.

Chłodne spaliny są dość kłopotliwe nie tylko z powodu gorszego ciągu kominowego, ale również ze względu na to, że ich ciepło niebezpiecznie zbliża się do tzw. punktu rosy. Jest to temperatura, w której gaz ulega skropleniu.

Dlaczego wilgoć w kominie jest niebezpieczna i co można zrobić?

Skraplające się wewnątrz przewodu kominowego spaliny są niebezpieczne z kilku powodów. Zawierają one znaczną ilość dość agresywnych kwasów, które mogą uszkadzać elementy komina. W dodatku osadzająca się na ściankach komina para może prowadzić do zwiększonej korozji, a także wnikać w strukturę ścian otaczających komin.

W przypadku kominów stalowych pojawiający się kondensat, czyli skroplone spaliny przedostają się przez otwory pojawiające się  wskutek korozji. Przy kominach z wkładami ceramicznymi ciecz wydostaje się najczęściej przez łączenia między poszczególnymi elementami. W kominach murowanych kondensat przenika zwykle przez spoiny między cegłami.

Wydostający się z komina kondensat tworzy na murach sąsiadujących z kominem brzydkie wykwity o bardzo intensywnym i nieprzyjemnym zapachu. Ze względu na skład wydostających się substancji są one również niebezpieczne dla zdrowia osób przebywających w budynku i działają destrukcyjnie na jego konstrukcję.

Najlepszym sposobem zapobiegania wydostawaniu się wilgoci z przewodu kominowego jest stosowanie stalowych wkładów kwasoodpornych oraz korzystanie z systemów kominowych z wkładów ceramicznych wykonanych ściśle według wskazań ich producenta.