Co zaliczamy do tzw. zapraw specjalnych?

Zaprawy specjalne to nazwa umowna grupy produktów danego producenta zapraw budowlanych. To produkty o specjalnych właściwościach i o specjalnym przeznaczeniu. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej zaprawom montażowym do wypełniania pęknięć i otworów konstrukcyjnych, do regulacji włazów oraz pomocniczym zaprawom tamponażowym poznańskiego producenta. Zerkniemy na ich charakterystyczne cechy.

Zaprawa betonowa

Specjalne zaprawy montażowe

Przejdźmy od razu do rzeczy i zacznijmy od specjalnych zapraw montażowych od ImmerBau z Poznania. To szybkowiążące mieszanki do uszczelniania połączeń elementów betonowych oraz do wypełniania różnego rodzaju pęknięć i otworów konstrukcyjnych. Co ciekawe, zaprawy nadają się również do naprawiania powierzchni kamiennych i ceglanych, a także to osadzania kotew w betonie i skale. Producent wskazuje, że zaprawa nadaje się do nakładania na powierzchnie poziome, jak i pionowe. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy oczyścić z kurzu, szlamu cementowego, oleistych plam itp. Jeśli zaprawa będzie mieć kontakt ze stalą, musi być ona oczyszczona z rdzy.

Specjalne zaprawy do regulacji włazów

Kolejne zaprawy specjalne to również mieszanki szybkowiążące. To zaprawy do regulacji włazów, a konkretnie – do montażu pierścieni włazów kanałowych i kołnierzy wpustów deszczowych. Producent zastrzega, że zaprawy do regulacji włazów nadają się wyłącznie do nakładania na powierzchnie poziome. Przed nałożeniem zaprawy należy szczególnie zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie podłoża – musi być nie tylko czyste, ale też uszorstkowione i wytrzymałe. Podobnie jak w przypadku zapraw montażowych, jeśli pracujemy ze stalą zbrojeniową, ta musi być pozbawiona rdzy. Ciekawostką jest, że wiązanie zaprawy specjalnej do regulacji włazów zaczyna się zaledwie po 2-5 minutach, a pełną trwałość zaprawa zyskuje po około 1 godz. W zależności od rodzaju mieszanki wytrzymałość zaprawy utrzymuje się na poziomie 15-20 MPa; materiał wyróżnia się odpornością na karbonatyzację, mróz i nadmierne promieniowanie UV.

Zaprawy tamponażowe

Kolejny rodzaj zapraw specjalnych poznańskiego producenta to zaprawy tamponażowe. Służą to tamowania oraz uszczelniania przecieków wody pod ciśnieniem. Przeznaczenie: konstrukcje betonowe, żelbetowe, ceglane, kamienne. Producent wskazuje, że zaprawa nadaje się do nakładania na powierzchnie poziome, jak i pionowe. Zaprawy tamponażowe służą nie tylko do realizacji prac przy konstrukcjach hydrotechnicznych, ale też inżynieryjnych oraz przemysłowych. Zaprawę tamponażową można wcierać w wilgotne podłoże lub wybrać drugą metodę zastosowania: świeżą zaprawę uformowaną w stożek wcisnąć w miejsce przecieku i przytrzymać około 1 minutę do wyschnięcia.