Charakterystyka manometrów

Czym jest manometr? To przyrząd do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia najczęściej ciśnienia atmosferycznego, ale też ciśnienia oleju czy gazu. Wyróżniamy kilka rodzajów manometrów: hydrostatyczne, sprężynowe, dzwonowe, tłokowe oraz puszki manometryczne.

manometr

Manometr hydrostatyczny

Jest to najprostszy z dostępnych na rynku manometrów służący do pomiaru technicznych ciśnień. Wykorzystuje się go do mierzenia nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień w zależności od sposobu przyłączenia. Manometr ten zbudowany jest z rurki szklanej zgiętej na kształt litery U, deski mocującej oraz podziałki milimetrowej .

 Manometry sprężynowe do pomiaru nadciśnienia jak i podciśnienia

 Manometr sprężynowy to obecnie najczęściej stosowany manometr. Urządzeniem tym mierzy się ciśnienie za pomocą zwiniętej na kształt sprężyny rurki o spłaszczonym przekroju owalnym lub eliptycznym. Jeden koniec rurki zamocowany jest do obudowy i przez niego doprowadzane jest ciśnienie. Drugi zamknięty koniec połączony jest z układem wskazującym ciśnienie wykonanym jako układ przekładni. Funkcję sprężyny powrotnej pełni także rurka.

Jak dodaje pracownik firmy Mechanizacja: Manometr sprężynowy działa następująco. Wzrost ciśnienia medium w rurce powoduje, że rurka dąży do wyprostowania się. Przy podciśnieniu zachodzi sytuacja odwrotna. W obu sytuacjach, tak zwane mechaniczne odkształcenie, przeniesione jest przez system przekładni na wskazówkę zegara i pokazuje wartość ciśnienia.

 Dwie odmiany manometrów tłokowych

Manometry tłokowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje: manometry obciążnikowo-tłokowe i manometry techniczne. Manometry obciążnikowo-tłokowe wykorzystywane są do sprawdzania manometrów innych typów i wzorcowania. Przyrządy te stosuje się również do bezpośredniego pomiaru wysokich ciśnień. Zakres stosowanych ciśnień jest niezwykle precyzyjny i dokładny.

Manometry techniczne mają znikome zastosowanie w praktyce, ze względu na skomplikowaną budowę.

Manometr dzwonowy i pływakowy

Manometry pływakowe i dzwonowe składają się z obudowy wypełnionej cieczą oraz pływającego dzwonu zanurzonego w cieczy. Pod dzwon zostaje doprowadzony impuls mierzonego ciśnienia. Manometry te wykorzystywane są w urządzeniach hydraulicznych głównie do pomiaru małych wartości ciśnienia oraz jako czujniki rejestratorów.

 Puszki manometryczne

To szeroko stosowane elementy pomiarowe. Puszka membranowa będąca podrodzajem puszki manometrycznej zbudowana jest z dwóch membran połączonych obrzeżem. Jedna z membran przymocowana jest do obudowy przyrządu bez możliwości regulowania jej położenia, druga połączona jest ze wskazówką i może swobodnie zmieniać kąt pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy zewnętrzną, a wewnętrzną powierzchnią łuku.