Charakterystyka i zastosowanie prefabrykowanych odwodnień liniowych z polimerobetonu

Wszędzie tam, gdzie konieczne jest odprowadzenie nadmiaru wody, należy precyzyjnie zaprojektować system odwadniający, tak aby spełniając swoje zadania, był on jednocześnie odporny na wszelkiego rodzaju mechaniczne obciążenia. Niemniej ważne jest, aby system taki można było zbudować w sposób maksymalnie prosty. Wykonywane z betonu polimerowego prefabrykaty idealnie nadają się do szybkiej i mało skomplikowanej budowy trwałych odwodnień liniowych.

Czym są odwodnienia liniowe i gdzie są stosowane?

Informacji na ten temat udzielają nam inżynierowie z firmy O.P.S.O. sp. z o.o. z Jeleniej Góry produkującej polimerobetonowe prefabrykaty marki STORA-DRAIN, z których buduje się odwadniające systemy liniowe. Mówiąc w dużym uproszczeniu, odwodnienia liniowe to system  przykrywanych kratkami korytek umieszczanych w posadzkach, nawierzchniach drogowych i innych miejscach, z których należy odprowadzać zużytą wodę albo też nadmiar wody podeszczowej lub pośniegowej. Najczęściej takie systemy są instalowane na otwartych parkingach samochodowych, na utwardzonych placach, w wielokondygnacyjnych garażach, w centrach handlowych, w halach produkcyjnych, myjniach, na dachach, tarasach itd. Odwodnienia liniowe to także jeden z podstawowych elementów infrastruktury drogowej, a także przydomowej.

Dlaczego w budowie odwodnień liniowych warto stosować prefabrykaty z betonu polimerowego?

Tworzenie różnego rodzaju konstrukcji z gotowych prefabrykatów to bardzo efektywny sposób na przyspieszanie związanych z tym prac. Jest to szczególnie przydatne właśnie w budownictwie, albowiem unika się dzięki temu uciążliwego i czasochłonnego konstruowania różnorodnych szalunków i form. Podobnie rzecz ma się ze stosowaniem gotowych elementów odwodnień liniowych. Beton polimerowy to mieszanka, w której spoiwo cementowe zastąpione jest żywicą syntetyczną; jest nienasiąkliwy, starzeje się wolniej niż beton cementowy, cechuje go wysoka odporność na ścieranie i jest odporny na agresywne środowisko chemiczne. Inną istotną zaletą tego betonu, jest to, że wytwarzane z niego prefabrykaty mają bardzo gładką powierzchnię, co w przypadku odwodnień liniowych znakomicie ułatwia odpływ wody i utrudnia gromadzenie się w korytkach różnego rodzaju osadów. Poszczególne korytka systemu bardzo łatwo się z sobą łączy na pióro i wpust. Gotowe kanały przykrywane są kratkami albo rusztami wykonanymi najczęściej z żeliwa lub stali ocynkowanej i mocowanymi na zatrzask lub na śrubę.

Co warto wiedzieć, decydując się na budowę odwodnienia liniowego z prefabrykatów?

Ponieważ polimerobetonowe prefabrykaty do odwodnienia liniowego produkuje się w różnych wielkościach i w różnych klasach obciążenia, zawsze przed rozpoczęciem budowy, w szczególności infrastruktury drogowej i wielokondygnacyjnych garaży należy ustalić wielkość obciążenia ruchem, a w każdym przypadku należy oszacować ilości przewidywanych zrzutów wody. W przypadku obiektów medycznych lub takich, w których produkuje się żywność itp., odwodnienia liniowe muszą uwzględniać określone wymogi sanitarne, więc i dostosowane do takich obostrzeń prefabrykaty są produkowane.