Charakterystyka budownictwa inżynieryjnego

Sztukę budowlaną podzielić możemy na kilka kategorii, między innymi budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz inżynieryjne. Ta ostatnia kategoria może przysparzać pewnych problemów definicyjnych – w końcu każdy rodzaj budownictwa wymaga kwalifikacji inżynierskich. Czym zatem ta kategoria różni się od pozostałych?

Budownictwo inżynieryjne – co to takiego?

Wbrew nazwie budownictwo inżynieryjne nie jest kategorią budownictwa, która wyróżnia się tym, że wymaga kwalifikacji inżyniera – do budowania domów, bloków mieszkalnych, hal sklepowych oraz innych tego typu obiektów, przynależnych do innych kategorii odpowiednie kwalifikacje również są wymagane. Istotą budownictwa inżynieryjnego jest fakt, że koncentruje się ono na obiektach stanowiących elementy infrastruktury, takich jak:

  • Drogi i mosty, w tym drogi kolejowe
  • Sieci telekomunikacyjne
  • Budowle hydrotechniczne
  • Budowle wodno-melioracyjne
  • Obiekty związane z ochroną środowiska

…i wiele innych. W ramach budownictwa inżynieryjnego wykonuje się również takie prace jak fundamentowanie, odwodnienia wykopów fundamentowych, a także ocena stanu technicznego już istniejących obiektów inżynieryjnych.

Charakterystyka budownictwa inżynieryjnego

Budownictwo inżynieryjne podobnie jak pozostałe kategorie sztuki budowlanej to dziedzina z pogranicza techniki, fizyki oraz materiałoznawstwa. W dzisiejszych czasach jest to branża o największym potencjale rozwojowym – każdego roku podejmowane są nowe inwestycje inżynieryjne, szczególnie dotyczy to infrastruktury drogowej, której dynamiczny rozrost mogliśmy obserwować w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Budownictwo inżynieryjne pod wieloma względami jest również dziedziną pionierską, gdyż wprowadzane przez nią nowatorskie rozwiązania, techniki oraz materiały z czasem mogą być adaptowane do budowania innego rodzaju obiektów, np. domów czy budynków przemysłowych.

Oczywiście żadna droga, ani inny element infrastruktury nie może powstać bez wcześniejszego projektu. W ich wykonywaniu specjalizują się profesjonalne biura projektowe, takie jak firma KGE, istniejąca na rynku od 1989 roku.