Cechy dwukomorowych szamb betonowych

Problem powstających w gospodarstwie domowym nieczystości płynnych można rozwiązać, stosując metody, które jednocześnie pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania budynku, a także na ekologiczną utylizację ścieków. Jest to możliwe dzięki dwukomorowym szambom betonowych, które mogą pełnić rolę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zaletą korzystania z betonowych zbiorników na szambo jest też ich wysoka trwałość, łatwy montaż i eksploatacja.

Dlaczego warto wybrać dwukomorowe szambo betonowe?

Budowa szamba jest konieczna wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości pozbywania się nieczystości płynnych przez podłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wśród klientów największą popularnością cieszą się szamba betonowe. Są to solidne i wytrzymałe zbiorniki produkowane z odpornych na pękanie mieszanek betonowych, które są wzmacniane odpowiednim zbrojeniem i zabezpieczane warstwą specjalnego uszczelnienia. Powłoka z masy kauczukowo-asfaltowej sprawia, że nieczystości nie przenikają na zewnątrz, a jednocześnie zapobiega dostawaniu się do wnętrza szamba wód gruntowych, co byłoby nie tylko poważnym zagrożeniem bakteriologicznym dla najbliższego otoczenia, ale również zwiększało koszty wywozu nieczystości. Wśród zbiorników betonowych na nieczystości płynne można znaleźć zarówno zbiorniki jednokomorowe, świetnie nadające się na szamba szczelne, jak i dwukomorowe, które sprawdzają się jako tzw. szamba ekologiczne – wyjaśnia specjalista z firmy Septic, która zajmuje się produkcją i montażem zbiorników betonowych.

Betonowe zbiorniki jednokomorowe to najlepszy wybór dla wszystkich, którzy chcą regularnie korzystać z usług firm asenizacyjnych. Zbiorniki dwukomorowe będą optymalnym rozwiązaniem dla tych, którzy wolą uniezależnienie się od kosztownego odbioru szamba. W przypadku, gdy rozmiar działki pozwala na montaż drenażu rozsączającego, nieczystości mogą być poddawane procesom filtracyjnym, a następnie za pomocą specjalnego urządzenia oddawane do gruntu.

Dwukomorowe szambo betonowe jako szambo ekologiczne

Dwukomorowy zbiornik na nieczystości płynne to konstrukcja odlana ze starannie zagęszczonego zbrojonego betonu, który został uszczelniony specjalną masą. Składa się on z dwóch komór przedzielonych częściową przegrodą. Po instalacji dwukomorowego szamba ekologicznego nieczystości płynne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do pierwszej komory zbiornika, czyli tzw. osadnika. Dzięki takiej budowie na dnie zbiornika pozostają wszelkiego rodzaju tłuszcze i osady, zaś płynna zawartość przepływa do drugiej komory. Tu w warunkach beztlenowych dochodzi do rozłożenia części zawartości ścieków. Płynne pozostałości są zaś kierowane do drenażu rozsączającego.

Drenaż rozsączający to system perforowanych rur, które są zakopane poniżej głębokości przemarzania, a zarazem przynajmniej 1,5 metra powyżej zwierciadła wód gruntowych. Chroni to z jednej strony przed zamarznięciem podczas zimy, z drugiej nie pozwala na skażenie wód gruntowych. Rury są układane w specjalnym żwirowym podłożu. Wypływające z drenażu wstępnie oczyszczone ścieki są poddawane kolejnemu etapowi obróbki, tym razem w warunkach tlenowych. Pozostała po tym procesie woda przenika do gleby, a przesączając się przez jej warstwę, podlega całkowitemu oczyszczeniu ze wszystkich potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Drenaż rozsączający może być wykonany tylko wówczas, gdy warstwa gleby charakteryzuje się odpowiednią przepuszczalnością. Systemy tego rodzaju nie powinny więc być montowane na terenach bogatych w glinę czy iły. Przed zakupem betonowego szamba dwukomorowego warto więc sprawdzić skład gleby i skontrolować jej nasiąkliwość. Trzeba pamiętać, że prawidłowe ułożenie drenażu i jego właściwe zasypanie jest warunkiem poprawnego działania szamba ekologicznego.