Cechy cementu glinowego

Trudno wyobrazić sobie współczesne budownictwo bez cementu, ale nie jest to nowy wynalazek. Używali go już starożytni Macedończycy i Rzymianie. Było zatem dużo czasu, aby wynajdować i ulepszać kolejne receptury. Dzisiaj przyjrzymy się tworzeniu i zastosowaniu cementu, a w szczególności jednemu rodzajowi – chodzi o cement glinowy.

cement glinowy

Jak powstaje cement?

Definicja cementu mówi, że jest to „hydrauliczne spoiwo mineralne”. Produkuje się go w cementowniach. Surowce takie jak wapień czy glina wypala się tam na klinkier, a ten łączy z gipsem. Gips jest konieczny, aby móc regulować czas wiązania uzyskanego materiału. Wytwarza się z niego zaprawy cementowe, cementowo-wapienne oraz betony. Zaprawy z kolei wykorzystuje się do spajania materiałów budowlanych, np. cegieł. Współcześnie najwięcej cementu powstaje w Chinach i Indiach. W Polsce normy budowlane dzielą cement na dwie grupy – powszechnego użytku i specjalny. Omawiany tutaj cement glinowy uzyskuje się, łącząc stopiony boksyt, który zawiera dużo tlenku glinu (stąd nazwa), z wapieniami i innymi dodatkami.

Co wyróżnia cement glinowy?

Cement glinowy należy do spoiw szybko twardniejących. Bardzo prędko uzyskuje on i zwiększa wytrzymałość. Wystarczy doba, aby ten rodzaj cementu osiągnął nawet do 90% wytrzymałości. W zależności od zastosowanych domieszek można do pewnego stopnia modyfikować właściwości cementu glinowego, np. podnieść jego ognioodporność, wytrzymałość mechaniczną czy odporność na kontakt z tlenkiem węgla w wysokim stężeniu. W zależności od składu zmienia się także wytrzymałość niskich i wysokich temperatur lub kolor – można zatem niemal dowolnie kształtować parametry zarówno techniczne, jak i estetyczne w zależności od potrzeb. Niemniej pewne cechy są bazowe.

Z racji szybkiego schnięcia i krótkiego czasu wiązania cement glinowy może być stosowany tam, gdzie zalecany jest pośpiech – zaprawy z tego typu cementu używa się na przykład do budowania dróg i elementów kolejowych. Ponadto cement taki można stosować przy temperaturze -10 stopni Celsjusza, co umożliwia operowanie nim nawet w zimie. Cement glinowy jest odporny także na wysokie temperatury. Przykładowo: na www.gz.com.pl można znaleźć typ, który spełnia swoje zadanie nawet w temperaturze do 1400 stopni Celsjusza dzięki podwyższonej zawartości tlenku glinu. To nie koniec zalet cementu glinowego. Oprócz skrajnych temperatur znosi on także wysoce agresywne wody – koroduje i niszczeje bardzo powoli.

Podsumowując: ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne cement glinowy ma wiele zastosowań i może być używany tam, gdzie warunki są szczególnie ciężkie (wysoka i niska temperatura, agresywne wody), a także podczas prac budowlanych, które muszą być szybko ukończone.