Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego. O czym warto pamiętać?

Przyłącza wodno-kanalizacyjne stanowią jeden z najważniejszych elementów infrastruktury technicznej, niezbędnej przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych. Wszak bieżąca woda jest potrzebna już na etapie kładzenia fundamentów. Formalności, związane z budową przyłączy, można załatwić razem z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu.

kanalizacja

Przede wszystkim dokumentacja

Podstawowym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego jest skompletowanie dokumentacji, w ramach kierowanego do urzędu (miasta/dzielnicy/starostwa powiatowego) zgłoszenia budowlanego. Dokumentacja powinna zawierać zgłoszenie dotyczące budowy przyłącza, wniosek o pozwolenie na budowę domu (jeśli planujemy go wznosić), akt notarialny własności działki, warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, umowę z przedsiębiorstwem na dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz projekt przyłącza.

Wydanie warunków przyłączenia

Szczegółowe warunki przyłączenia budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej ustalamy w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Tam zostajemy poinformowani o wymogach i zasadach, w oparciu o które przyłączenie jest możliwe. Każdy przypadek jest inny i zależy od czynników, takich jak uzbrojenie pobliskiego terenu (m.in. konieczność dostosowania istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej do zwiększonego grona odbiorców) oraz wielkość zapotrzebowania na wodę przez odbiorcę. Za wydanie warunków przyłączenia przeważnie nie musimy uiszczać żadnej opłaty.

Kontakt z inżynierem budowlanym

Jeśli znaleźliśmy się w posiadaniu warunków przyłączenia, udajemy się wraz z nimi (oraz z projektem domu) do inżyniera budowlanego, wyspecjalizowanego w projektowaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Specjalista, zaopatrzony w warunki oraz mapę projektową z budynkiem i działką, przygotuje projekt przyłącza. Obejmuje on tak szczegółowe elementy, jak materiał i rodzaj rur, z którego przyłącze musi być wykonane, zestawienie elementów instalacji przyłącza oraz wytyczne odnośnie projektu, wykonawstwa i zasad bezpieczeństwa.

Czas i koszty prac przyłączeniowych

Proces wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego nie jest długotrwały. Profesjonalna firma budowlana jest w stanie uporać się ze wszelkimi robotami w około 2 dni. Usługę tego typu, w bardzo solidny i sprawny sposób, świadczy m.in. wrocławski Intelplast. Ile wyniosą nas ogólne koszty montażu przyłącza? Można przyjąć, że zamkną się w kwocie maksymalnie 10 tys. zł. Na wydatki całkowite składają się m.in. wspomniany wcześniej projekt przyłącza, robocizna (wykonanie przyłącza), inwentaryzacja przyłącza przez geodetę oraz opłata za przyłączenie do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej.