Budowa oczyszczalni na niesprzyjających gruntach

Alternatywą dla oczyszczalni z drenażem rozsączającym, które potocznie nazywamy szambami ekologicznymi, są biologiczne oczyszczalnie ścieków. Działają podobnie, jednak w przeciwieństwie do szamb ekologicznych mogą być montowane na działkach, gdzie mamy glinę lub inne grunty o bardzo niskiej przepuszczalności, wysoki poziom wód gruntowych, czy inne niesprzyjające warunki. Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków i gdzie opłaca się ją zamontować?

biologiczne oczyszczalnie ścieków

Działanie biologicznej oczyszczalni ścieków

Pracę biologicznej oczyszczalni ścieków dzielimy na pięć etapów: przesiewanie, usuwanie odpadów mineralnych, sedymentację, obróbkę biologiczną i osadzanie ostateczne. W komorze denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego, zachodzi beztlenowy proces oczyszczania i oddzielanie tłuszczów oraz części stałych, które są zawarte w ściekach. W komorze nitryfikacji, w której znajduje się napowietrzone złoże biologiczne, zachodzi proces oczyszczania tlenowego. Z komory osadu wtórnego pozostałości osadu kierowane są do pierwszej komory, gdzie osiadają na dnie. W systemie znajduje się jeszcze sterownik i kompresor dozowania powietrza, złoże aktywne, na którym dochodzi do namnażania się bakterii, system napowietrzania złoża aktywnego, system zawrotu osadu wtórnego.

Gdzie budowane są biologiczne oczyszczalnie ścieków?

W miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to inwestycja zbyt kosztowna, możemy zdecydować się na przydomowe szambo ekologiczne (oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym) lub biologiczną oczyszczalnię ścieków. Pierwsze rozwiązanie nie wszędzie może jednak być wykorzystane – jak mówi nam przedstawiciel firmy EKO-BIO z Łodzi, na działkach, gdzie mamy do czynienia z niesprzyjającymi warunkami gruntowymi wykorzystać możemy jedynie biologiczną oczyszczalnię ścieków. Podstawowy warunek jest jeden: w danym miejscu możemy odprowadzać oczyszczoną wodę do cieku wodnego, rzeki bądź rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia biologiczna sprawdzi się też wszędzie tam, gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na szambo ekologiczne. Stosowanie oczyszczalni biologicznej nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, a przy tym jest niemalże bezobsługowe. Co dwa tygodnie musimy jedynie zaaplikować odpowiedni preparat bakteryjny do muszli klozetowej, a średnio raz na 9 miesięcy wybrać nagromadzony w komorze denitryfikacji osad zwykłym wozem asenizacyjnym. Na koniec warto dodać, że na polską oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO dostajemy dziesięcioletnią gwarancję, a przy tym inwestycja w to rozwiązanie zwraca nam się średnio już po dwóch latach użytkowania.