Budowa nasypów drogowych – Przebieg prac

Przemierzamy codziennie dziesiątki kilometrów polskimi autostradami, nie zastanawiając się nad tym, jak powstawały i jak długo trwał proces ich konstrukcji. Tymczasem budowa nasypów drogowych to jedno z kluczowych zadań w obrębie robót ziemnych. Jak zatem przebiegają prace? Ile trwają? Jaki sprzęt jest potrzebny? Jak duża powinna być ekipa zatrudniania do tego typu zleceń? Na te wszystkie pytania odpowie nasz krótki przewodnik.

Nasypy drogowe są bardzo ważne w infrastrukturze związanej z autostradami oraz obwodnicami miast. Tworzy się je również z myślą o budownictwie przemysłowym, gdzie stanowią podstawę górnej, rzędnej warstwy konstrukcyjnej. Prawidłowe przeprowadzenie robót z zakresu budowy nasypów drogowych jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowników przyszłej drogi. W przypadku bowiem jakichkolwiek odchyleń od normy, nawierzchni grozi osunięcie.

Podstawą są materiały

Przy budowie nasypów drogowych najważniejszy jest odpowiedni dobór materiałów do gleby.

Ze względu na występowanie naturalnego ryzyka, jakim jest osiadanie gruntu czy podatność podłoża na wiatr oraz opady, kluczowy jest właściwy wybór używanego surowca – objaśnia fachowiec z przedsiębiorstwa budowlanego EL-KOP z Pomorza, specjalizującego się min. w budowie nasypów – Inne materiały wykorzystuje się przy dolnych warstwach nasypów, inne przy górnych.

W pierwszym przypadku są to najczęściej żwiry, grunty skaliste lub kamienne, naturalne piaski oraz łupki, a także podłoża metalurgiczne. W górnych warstwach natomiast stosuje się pisaki, żwiry oraz kamienie.

Warstwy

Budowa każdego nasypu drogowego przebiega warstwowo. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby kolejno następujące po sobie podkłady były wykonane z tego samego materiału, również pod względem wodoprzepuszczalności. Najważniejsze jest, aby w trakcie prac nie powstały zaklęśnięcia, gromadzące wodę; bardzo istotny jest bowiem jej swobodny odpływ.

Chociaż istnieje wiele metod budowania nasypów drogowych, min. warstwowa lub poprzeczna, to przebieg prac jest podobny. Podstawą jest solidna, niekoniecznie duża, ekipa fachowców, którzy sprawnie i dokładnie przeprowadzą zlecenie. Po drugie liczy się sprzęt. Niezbędne będą koparki, walce, spycharki, zagęszczarki i ubijaki. Budowa zaczyna się od zamocowania geotkaniny, na której układa się kolejne warstwy gleby. To, jak szybko nasyp zostanie zbudowany, zależy od podłoża, na którym ma stanąć. W przypadku gruntów słabonośnych lub kąta nachylenia terenu, utrudniającego prowadzenie robót, czas prac może się wydłużyć. Etapem końcowym budowania nasypu drogowego jest zadbanie o bezpieczeństwo i zabezpieczenie go materiałami anty-erozyjnymi, zapobiegającymi osuwaniu się poszczególnych jego warstw.