Bloczki betonowe. Jakie standardy powinny spełniać?

Ściany fundamentowe i piwniczne wykonane z bloczków betonowych to najważniejsze elementy konstrukcyjne każdego budynku. Z uwagi na funkcję, jaką pełnią i wymagającą lokalizację, muszą być zaprojektowane z najwyższą starannością i wykonane z wysokiej jakości materiałów o odpowiednich parametrach technicznych. To na nich opiera się przecież cała konstrukcja budynku. W tym artykule dowiesz się, jakie standardy powinny spełniać bloczki betonowe.

bloczki betonowe

Do czego służą bloczki betonowe?

Bloczki betonowe służą do wznoszenia ścian fundamentowych oraz części przyziemnej ścian nośnych. Mogą zostać użyte również do budowy słupów, podmurówek pod ogrodzenie, murków i ścian działowych. Bloczki fundamentowe można stosować zarówno w budynkach bez piwnicy, jak i w tych podpiwniczonych. Najprostsze z nich przypominają prostopadłościany o prostych i równych krawędziach. Są one bardzo ciężkie, a z uwagi na ich kształt, trzeba je chwycić od spodu. Niektórzy producenci oferują bloczki z wyprofilowanymi po bokach zagłębieniami, które służą za uchwyty. Takie bloczki muruje się wówczas z wypełnieniem poziomych i pionowych spoin. Oprócz nich są też bloczki fundamentowe z wyprofilowaniami do łączenia bez spoin pionowych.

Bloczki betonowe możemy zakupić w wielkich marketach budowlanych, jak i małych miejscowych składach. Dostać je możemy również bezpośrednio od producenta. Często na wybór tego typu materiałów wpływ ma zazwyczaj kilka czynników, takich jak walory estetyczne, funkcje użytkowe oraz nakłady finansowe z tytułu budowy i eksploatacji budynku.

Jakie standardy powinny spełniać bloczki betonowe?

Wytrzymałe, trwałe i stabilne ściany fundamentowe oraz piwniczne to podstawa bezpieczeństwa i solidności całej konstrukcji każdego budynku. Przenoszą one bowiem obciążenia ze wszystkich pozostałych ścian, stropów i dachu na ławy fundamentowe. Bardzo ważne jest zatrudnienie profesjonalnej ekipy, gdyż błędy popełnione przy wznoszeniu fundamentów mogą skutkować problemami związanymi, m.in. z nierównomiernym osiadaniem budynku czy pękaniem murów.

Bloczki betonowe to materiał idealny do budowy ścian fundamentowych. Charakteryzują się one bardzo dużą wytrzymałością, są mrozoodporne i w niewielkim stopniu nasiąkliwe. Co więcej, są również tanie i łatwo dostępne – zauważa nasz rozmówca będący przedstawicielem firmy Luskar, oferującej szeroki asortyment materiałów budowlanych.

Bardzo istotne, aby bloczki spełniały wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczającego do stosowania materiałów w budownictwie. Muszą one być mocne i trwałe, ponieważ to na nich będzie spoczywał ciężar całego budynku. Stały kontakt z gruntem ścian fundamentowych i piwnicznych sprawia, że są one narażone na działanie mrozu i wilgoci, dlatego materiał ten, musi być mrozoodporny i niskonasiąkliwy. Powinien być także niepalny, odporny na czynniki atmosferyczne oraz na wpływ wody zalegającej w gruncie, która będzie zamarzała i rozmarzała. Istotną cechą bloczków betonowych musi być również wysoka znormalizowana wytrzymałość na ściskanie.