Bezpieczeństwo przy wyburzaniu budynków

Przepisy BHP powinny być stosowane w każdym środowisku pracy – szczególnie dotyczy to prac, w których istnieje realnie wysokie zagrożenie zdrowia i życia. Do takich właśnie prac zaliczamy rozbiórki i wyburzenia budynków. Jakie środki i działania powinny być stosowane podczas wykonywania takich robót, w celu zmaksymalizowania poziomu bezpieczeństwa osób je wykonujących oraz najbliższego otoczenia?

Zagrożenia podczas pracy wyburzeniowych

Wyburzanie budynków to proces wymagający bardzo dużej dokładności oraz ostrożności – mówi przedstawiciel firmy Budohit.

W trakcie realizowania zadania może dojść do powstania wielu sytuacji, w których zdrowie i życie pracowników wystawione jest na niebezpieczeństwo. Najczęściej występujące zagrożenia to:

 • Uszkodzenie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych
 • Uszkodzenia ciała – głowy, kończyn górny i dolnych – w wyniku kontaktu z elementami rozbieranego obiektu
 • Upadek z wysokości

Aby uniknąć takich wypadków, każda rozbiórka musi być przeprowadzana zgodnie z ustalonymi procedurami.

Zasady przeprowadzania rozbiórek budynków

Wyburzanie budynków Katowice, podobnie jak inne czynności wykonywane w ramach prac budowlanych, powinny być przeprowadzane w ramach ustalonych przepisów. Podstawą prawną są tutaj rozdziały 18 i 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Spośród najważniejszych założeń należy wymienić:

 • Konieczność przeprowadzania prac zgodnie z dokumentacją projektową
 • Konieczność odgrodzenia i oznaczenia terenu, na którym wykonywane są prace
 • Odłączenie obiektu od sieci energetycznej, wodnej i gazowej przed rozpoczęciem prac
 • Wykonywane prac wyłącznie przy dogodnych warunkach pogodowych – prace należy przerwać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.
 • Wykonywanie prac rozbiórkowych metodami zmechanizowanymi możliwe jest wyłącznie po usunięciu z obszaru rozbiórki wszystkich osób oraz maszyn.
 • W czasie prac rozbiórkowych przebywanie osób na niższych kondygnacjach budynku jest zabronione.

Akcesoria do ochrony indywidualnej

Każdy pracownik i osoba znajdująca się na placu wykonywania rozbiórki powinna być wyposażona w adekwatne środki ochrony indywidualne. Zaliczamy do nich:

 • Odzież ochronną – kurtka, spodnie, rękawice, buty, wykonane z odpowiednio wytrzymałego materiału i wyposażona w zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi
 • Kaski ochronne – chroniące przed urazami głowy, powstającymi w wyniku uderzenia, np. spadającymi kawałkami gruzu. Kaski powinny być pozbawione wszelkich uszkodzeń
 • Okulary i maski – stosowane są jeśli podczas rozbiórki panuje znaczne zapylenie powietrza

Ponadto pracownicy znajdujący się w skrajnych częściach wyburzanej konstrukcji powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa.