Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to zbiór norm, które muszą być przestrzegane, aby wykonywanie obowiązków zawodowych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Jest to szczególnie ważne, gdy praca wiąże się z podnoszeniem ciężarów, wysokościami, chemikaliami i innymi niebezpiecznymi czynnikami. A tych nie brak na placach budowy.

bhp na budowie

Praca na budowie – lista zagrożeń

Niestety, mimo licznych prób wpływania na osoby organizujące pracę na budowach oraz dotkliwych kar finansowych za nieprzestrzeganie BHP, wciąż jeszcze budowlanka jest branżą niechlubnie słynącą z wypadków. Praca na budowie wymaga nie lada ostrożności. Jest bowiem czego unikać. Oto kilka najczęściej przytrafiających się niemiłych zdarzeń: potknięcie się, upadek bez różnicy poziomów, upadek z wysokości, uderzenie obiektem spadającym z wysokości, wypadki spowodowane użyciem maszyn niezgodnie z przeznaczeniem, wciągnięcie do dołu, przysypanie. To tylko kilka niefortunnych zdarzeń. Im więcej nieprawidłowości na placu budowy, tym dłuższa lista potencjalnych zagrożeń i gorsze ich konsekwencje.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

Wszystkie strony inwestycji są w jakimś stopniu zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa osobom realizującym zamówienie. Inwestor dba o to, aby prace poprzedziło planowanie, aby na budowie był kierownik, który ów plan wdroży, oraz aby istniały procedury na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Duża odpowiedzialność spoczywa na kierowniku budowy. Dba on o przebieg prac na wszystkich etapach. To od niego zależy przestrzeganie lub ignorowanie zasad BHP. Pracodawca ekipy budowlanej sprawuje pieczę nad tym, aby pracownicy wykonywali zadania zgodne z ich uprawnieniami. Oznacza to, że np. obsługa żurawi nie może leżeć po stronie kogoś, kto ma kwalifikacje murarza. Pracodawca ma także obowiązek wyposażyć swoich ludzi w narzędzia niezbędne do pracy, ubrania i zabezpieczenia. Pracownicy także nie są bierni, gdy chodzi o ich bezpieczeństwo. Powinni dbać o to, aby przejść stosowne szkolenia BHP, stosować się do zaleceń przełożonych oraz kontrolerów, zawiadamiać o wypadkach i nieprawidłowościach, których są świadkami, a także stosować otrzymane od pracodawcy środki ochronne.

Nawet najlepiej wyposażona i zabezpieczona budowa nie będzie bezpieczna, gdy pracownicy nie stosują się do zasad BHP. Chcesz być bezpieczny – zacznij od siebie. Trudno nie zgodzić się z opinią przedstawiciela przedsiębiorstwa Naprawa Dźwigów Henryk Szokalski.