Jakie wyróżniamy frakcje kruszyw budowlanych?

Kruszywa budowlane różnią się między sobą parametrami. Do jednych z nich należy frakcja, czyli rozmiar grupy ziaren znajdujących się w materiale. Ma to bezpośrednie przełożenie w pracach budowlanych, ponieważ kruszyw z różnych frakcji wykorzystuje się do zupełnie innych prac. Oto jakie frakcje kruszyw budowlanych wyróżniane są najczęściej.

Kruszywo budowlane

Poszczególne frakcje kruszyw budowlanych

 Zgodnie z normami budowlanymi PN-B-02480:1986 oraz PN-B-02481:1998 wyróżnia się następujące frakcje kruszyw budowlanych. Są to:

  • frakcja kamienista – średnica ziaren powyżej 40 mm;
  • frakcja żwirowa – średnica ziaren od 2 mm do 40 mm;
  • frakcja piaskowa – średnica ziaren od 0,05 mm do 2 mm;
  • frakcja pyłowa – średnica ziaren od 0,002 mm do 0,05 mm;
  • frakcja iłowa – średnica ziaren poniżej 0,002 mm.

Jest to jednak skala bardzo precyzyjna, która rzadko znajduje odzwierciedlenie w codziennym użytkowaniu. Na potrzeby prac budowlanych znacznie częściej stosuje się podział na:

Frakcję drobną (średnica ziaren do 2 mm) – tutaj znajdują się piasek, mączka bazaltowa oraz najdrobniejszy spotykany na rynku żwir. Wykorzystuje się te materiały przede wszystkim do produkcji betonu, zapraw tynkarskich, podsypek pod nawierzchnie oraz w celu wypełnienia w pracach brukarskich.

Frakcję średnią (średnica ziaren od 2 mm do 63 mm) – w tej grupie znajdują się przede wszystkim żwir oraz tłuczeń. Najczęściej stosuje się je do tworzenia drenaży, specjalistycznych mieszanek betonowych oraz zmiany wysokości terenu.

Frakcja gruba (średnica ziaren powyżej 63 mm) – do tej frakcji należą przede wszystkim kamienie łamane oraz otoczaki. Mogą mieć zastosowanie estetyczny przy tworzeniu rabat ogrodowych, lecz również przy ich pomocy utwardza się grunt lub przygotowuje kosze gabionowe.

Kruszywa można kupić u odpowiednich dystrybutorów, takich jak Radosław Kamecki. Firmy te specjalizują się najczęściej w ich różnych rodzajach, dzięki czemu można w jednym miejscu zakupić wszystkie potrzebne nam frakcje.

Jak ustalana jest frakcja kruszyw?

Frakcja kruszyw ustalana jest za pomocą specjalistycznych sit, przy pomocy których rozdzielane są ziarna o konkretnych rozmiarach od pozostałych. Jest to podstawowa metoda, niezależnie od tego, czy kupujemy piasek w Elblągu, czy żwir w Opolu.

Wykorzystuje się do tego specjalne przesiewacze wibracyjne, które umożliwiają frakcjonowanie ogromnych ilości kruszywa w krótkim czasie. Standardowe maszyny działają średnio z wydajnością 15t/h. Rzadziej wykorzystuje się do kruszyw przesiewacze bębnowe, które mają sita frakcjonujące zamontowane w specjalnych obrotowych komorach.