Jakie media są niezbędne przy budowie domu jednorodzinnego?

Instalacja elektryczna i wodociągowa – bez tych mediów trudno wyobrazić sobie budowę domu jednorodzinnego. Zapewnienie źródła zasilania i bieżącej wody są pierwszymi krokami, jakie należy zrobić po podjęciu decyzji o inwestycji budowlanej. W naszym artykule można znaleźć garść porad, jak krok po kroku zapewnić sobie przyłącze elektryczne i wodne na działce. Zapraszamy do lektury.

Przyłącze energetyczne

Zbrojenie działki zaczniemy od przyłącza elektrycznego. Aby tego dokonać, należy złożyć odpowiednie podanie w rejonowym zakładzie energetycznym. Potrzebny do tego będzie również dokument potwierdzający prawo własności działki (może nim być akt notarialny) oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z budynkiem. W sytuacji, gdy kabel będzie przebiegał przez inną działkę, trzeba mieć także zgodę jej właściciela na przeprowadzenie przyłączy kablowych.

W zakładzie energetycznym należy wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych, w którym określa się przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Stanowi ono sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń i wnioskowanego układu zasilania. Zakład energetyczny może zaoferować kompleksową usługę wykonania przyłącza. Jej koszt jest uzależniony od wnioskowanej liczby kW, a czas oczekiwania wynosi od miesiąca do nawet pół roku.

Niektóre zakłady dopuszczają możliwość powierzenia prac wskazanemu przez inwestora elektrykowi, który powinien mieć odpowiednie uprawnienia i być zarejestrowany w zakładzie w zgodzie z technicznymi warunkami przyłączenia. Dane, jakie znajdują się w tym dokumencie, to: sposób zasilania (sieć kablowa lub napowietrzna), miejsce przyłączenia do sieci, rodzaj przyłącza oraz wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym.

Warto pamiętać, że budowę domu jednorodzinnego można zacząć zanim zakład energetyczny wykona przyłącze. W tym celu należy zakupić lub wynająć agregat prądotwórczy. Takie usługi oferuje wiele firm specjalizujących się w wynajmie sprzętu budowlanego, jak np. Ramirent. Przy małym zapotrzebowaniu na prąd podczas budowy energia, którą generuje agregat prądotwórczy może być tańsza niż w taryfach budowlanych.

Przyłącze wodne

Jeżeli chodzi o przyłącze wodne, sprawa jest trochę bardziej złożona. W tym przypadku należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do lokalnego zakładu wodno-kanalizacyjnego. Powinien on zawierać szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci. Kolejne czynności są uzależnione od gminy lub miasta, w którym ma zacząć się budowa domu jednorodzinnego. Zdarza się, że zakład wodociągowy przeprowadza cały proces – zarówno załatwia wszelkie formalności, jak i poleca projektantów i wykonawców kolejnych etapów.

Wspomniany wcześniej, bardziej złożony proces, ma miejsce, gdy zakład nie zajmuje się pozwoleniami i uzgodnieniami oraz koordynacją budowy przyłączy. W takiej sytuacji po złożeniu wniosku zakład wodociągowy przedstawia warunki określające miejsce, techniczne aspekty budowy łącza oraz zakres ewentualnej rozbudowy sieci wodociągowej. Na ich podstawie projektant z odpowiednimi uprawnieniami opracowuje projekt techniczny przyłącza i uzgadnia go w zakładzie wodno-kanalizacyjnym i Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie zamiaru budowy przyłączy do starostwa powiatowego. Dokumenty powinny zawierać: projekt przyłącza oraz zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uzgodnienie, które wydaje Zespół Uzgodnień Dokumentacji, a także notarialne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze, jeżeli ma być ono prowadzone przez czyjąś działkę. Ceny za budowę przyłącza wodnego są ustalane przez każdą gminę samodzielnie, w zależności od rejonu kraju.