Jak się pozbyć odpadów budowlanych?

Budowa, remont lub rozbiórka domu zawsze generują duże ilości odpadów. Wiele z nich jest szkodliwych dla środowiska naturalnego, ale i zdrowia oraz życia. Do odpadów budowlanych zalicza się przede wszystkim gruz, tynk oraz ceramikę. Bardzo ważne jest, aby w odpowiedni sposób je składować i neutralizować. W sposób jasny określają to najnowsze przepisy prawne. Podpowiadamy, co mówią oraz jak najskuteczniej pozbyć się odpadów budowlanych.

Odpady budowlane

Co mówią przepisy prawne?

Prawo jasno mówi, że odpady budowlane w żadnym wypadku nie mogą być wyrzucane do zwykłych koszy i kontenerów na śmieci. Konieczna jest ich skuteczna i w pełni bezpieczna utylizacja. Co ważne, nieodpowiednie pozbycie się odpadów może skutkować bardzo wysokimi karami finansowymi. Jest to też postawa nieodpowiedzialna w kontekście ochrony środowiska. Porzucone odpady, takie jak folie, druty lub pręty mogą zagrażać życiu zwierząt i ludzi. Zanieczyszczają też okoliczną glebę.

Specjaliści z firmy EKO– WTÓR są przekonani, że: Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów oraz Strategia Europa 2020 zobowiązuje państwa członkowskie, w tym Polskę, do recyklingu i odzysku odpadów budowlanych na poziomie 70%. Z tego powodu odpowiedzialne gromadzenie i utylizacja śmieci jest absolutną koniecznością.

Kto zajmuje się utylizacją odpadów budowlanych?

W wielu gminach odbiorem i neutralizacją tego typu śmieci zajmują się lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zdarzają się jednak sytuacje, że nie chcą przyjmować niektórych materiałów. Dobrym sposobem jest więc skorzystanie z zewnętrznej firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych.

Często przedsiębiorstwa wypożyczają kontenery, w których można bezpiecznie gromadzić wszystkie śmieci. Po odbiorze zapełnionego kontenera następuje podział odpadów, a przede wszystkim gruzu. Nie mogą znaleźć się w nim żadne elementy metalowe, plastikowe i ceramiczne. Po selekcji odpadów przystępuje się do recyklingu. Dzięki temu możliwe jest ponowne wykorzystanie materiałów w innej postaci.

Korzyści, które wynikają z recyklingu odpadów budowlanych

Firmy, które odbierają odpady budowlane wystawiają odpowiedni certyfikat. Dzięki temu cały proces przebiega zgodnie z obowiązującym prawem. Warto wiedzieć, że wiele firm proponuje nie tylko odbiór, ale i skup odpadów. Dotyczy to przede wszystkim elementów metalowych, czyli prętów i drutów.

Zleceniodawca może zarobić na odpowiedzialnym pozbywaniu się śmieci, ponieważ wiele odpadów nadaje się do ponownego użycia. Gips, wapno oraz cement służą do zakwaszania gleby w ogrodnictwie. Folie i surowce drewniane wykorzystuje się do tworzenia produktów codziennego użytku, na przykład pojemników.