Główne cele wyceny nieruchomości

Na wartość nieruchomości składają się różne czynniki. Ich zróżnicowanie, a także dynamiczne zmiany sytuacji na rynku sprawiają, że samodzielne oszacowanie tego, ile warty jest dany lokal, może być nie lada wyzwaniem. Z tego powodu warto skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się wyceną nieruchomości. Kiedy i dlaczego warto dokonać takiej wyceny?

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Celem sporządzania wyceny nieruchomości jest określenie jej wartości rynkowej. Dlatego też profesjonalna i kompleksowa wycena powinna opierać się nie tylko o informacje na temat konkretnego lokalu, ale też uwzględniać szersze spektrum obejmujące ceny i standardy podobnych nieruchomości na lokalnym rynku. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie szczegółowego porównania danej nieruchomości z innymi. W ten sposób wycena nieruchomości staje się ważnym narzędziem w doradztwie inwestycyjnym. Wyceny nieruchomości dokonuje profesjonalny rzeczoznawca dysponujący wiedzą na temat aktualnej sytuacji na rynku.

Przy sporządzaniu wyceny bierze się pod uwagę kwestie, takie jak standard i stan lokalu oraz jego lokalizację, a także ceny podobnych nieruchomości na rynku. – Wymienia specjalista z firmy NAI Estate Fellows. – Warto przy tym pamiętać, że w niektórych sytuacjach, dotyczących np. nieruchomości skarbu państwa, wycena jest prawnym obowiązkiem. Coraz częściej jednak decydują się na nią inwestorzy z sektora prywatnego, np. firmy i instytucje.

Wycena może przy tym dotyczyć całych budynków i obiektów mieszkaniowych, handlowych, hotelowych i innych, jak i powierzchni biurowych. Proces wyceny kończy się wykonaniem operatu szacunkowego, który obejmuje rezultaty dokonanej analizy.

Wycena przed kupnem i sprzedażą nieruchomości

Wycena, podobnie jak audyt nieruchomości, to bez wątpienia najważniejsze narzędzie w procesie kupna bądź sprzedaży nieruchomości. Pozwala bowiem oszacować wartość obiektu i porównać go z innymi, podobnymi nieruchomościami. Dzięki temu inwestor chcący kupić nieruchomość dokładnie wie, jakie korzyści może przynieść taka inwestycja. Z kolei w procesie sprzedaży wycena ma istotny wpływ na ustalenie ceny nieruchomości, chociaż należy pamiętać, że nie jest tu ona wiążąca – określa ona wartość, jaką otrzyma nabywca. Warto przy tym zaznaczyć, że profesjonalny rzeczoznawca powinien dokładnie przeanalizować zakres wyceny i przedyskutować planowane działania z inwestorem.

Do czego jeszcze służy wycena nieruchomości?

Kiedy jeszcze przydaje się określenie wartości danej nieruchomości? Narzędzie to wykorzystywane jest w celu zabezpieczeniu kredytu i służy oszacowaniu wysokości polisy ubezpieczeniowej. Jest również pomocne przy kalkulacji odszkodowania. Oprócz tego wycena nieruchomości może posłużyć do określenia wysokości podatków bądź czynszu należnego za wynajem. Ponadto z profesjonalnej wyceny korzysta się także przy podziale majątku. Jak więc się okazuje, wycena nieruchomości to przydatne narzędzie o szerokim zastosowaniu.