Materiał Partnera

Czy wzniesienie ogrodzenia wymaga specjalnych pozwoleń?

Czy wzniesienie ogrodzenia wymaga specjalnych pozwoleń?

Ogrodzenie ma szczególne znaczenie estetyczne dla posesji. Wpływa również na bezpieczeństwo – dlatego nic dziwnego, że większość właścicieli działek postanawia odgrodzić się od miejsc publicznych oraz sąsiadów. Jednak czy wzniesienie ogrodzenia wymaga specjalnych pozwoleń? Kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie rozpoczęcia prac, a kiedy wymagane jest zezwolenie na postawienie ogrodzenia? Wyjaśniamy wątpliwości.

Ogrodzenie a plan zagospodarowania przestrzennego

Zanim postawimy płot, rozeznajmy się w planach zagospodarowania przestrzennego dla naszej okolicy. Może okazać się, że działka objęta jest planem, a tym samym mogą znajdować się tam postanowienia dotyczące grodzenia nieruchomości. Plan zagospodarowania przestrzennego może uniemożliwić postawienie jakiegokolwiek ogrodzenia lub określać, jakiego rodzaju płot wchodzi w grę. Plan miejscowy może zakładać również poszerzenie drogi w pobliżu nieruchomości, a tym samym konieczność odsunięcia ogrodzenia w głąb działki.

Jeżeli dla naszej nieruchomości lub okolicy nie ma postanowień o warunkach zabudowy – możemy spokojnie postawić płot na granicy działki, do tego dowolny. Choć w niektórych przypadkach może być konieczne pozwolenie lub dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa.

Ogrodzenie od strony dróg i w pobliżu skrzyżowań

Ogrodzenie znajdujące się od strony ulicy nie może przekraczać linii rozgraniczających drogę. W niektórych przypadkach musi również zapewniać bezpieczeństwo kierowcom i nie ograniczać widoczności. Jeśli działka zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania, a płot ma biec wzdłuż ulicy, konieczne może być ścięcie narożnika ogrodzenia – w ten sposób kierowcy będą mieli zapewnioną odpowiednią widoczność.

W przypadku budowy ogrodzenia od strony drogi, placu, linii kolejowych zgłoszenie może być wymagane każdorazowo – nawet jeśli płot nie przekracza wysokości 2,20 m. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrze jest skonsultować się ze starostwem lub urzędem miasta – może okazać się, że postawiony przez nas płot będzie musiał zostać rozebrany lub przeniesiony. A tymczasem wystarczy zastosowanie się do wymogów bezpieczeństwa, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Postawienie ogrodzenia na terenie objętym nadzorem konserwatorskim

Jeśli teren, na którym chcemy postawić ogrodzenie, objęty jest nadzorem konserwatorskim, każdorazowo konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Do rejestru zabytków może być wpisana działka lub nieruchomość, która się na niej znajduje. Wówczas wszelkie roboty budowlane wykonywane na jej terenie muszą zostać zgłoszone, a tym samym otrzymać pozwolenie na budowę. Zazwyczaj konserwator określa styl i rodzaj ogrodzenia, które może znajdować się na posesji – i niestety do tych wymogów koniecznie trzeba się zastosować. Rozwiązaniem może być wybór ogrodzenia kutego, które można dowolnie dopasować do wymogów konserwatorskich stylem, kolorem i rodzajem materiału. Realizację indywidualnych zleceń oferuje m.in. firma Bramex.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia powyżej 2,20 m

Jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w pobliżu nie znajduje się skrzyżowanie dróg, a nieruchomość nie jest objęta nadzorem konserwatorskim, nie musimy zgłaszać budowy ogrodzenia. Jest jednak jeszcze jeden warunek: płot nie może być wyższy niż 2 metry 20 centymetrów.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest niezbędne, jeśli przekracza ono wysokość 2,20 m. Informację taką przekazuje się do odpowiedniego ze względu na miejsce prac starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Niezbędne jest przekazanie danych takich jak rodzaj, zakres, termin rozpoczęcia i sposób przeprowadzania prac budowlanych. Urząd może wymagać również szkiców lub rysunków ogrodzenia, a także potwierdzenia, że mamy prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jeżeli w czasie 30 dni starostwo nie wyda decyzji negatywnej – możemy przystąpić do budowy ogrodzenia. Zgłoszenie jest aktualne przez 3 lata, a po upływie tego czasu konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Wzniesienie ogrodzenia w pobliżu działki sąsiada

W sytuacji, kiedy ogrodzenie ma powstać na granicy działek, niezbędna może być zgoda sąsiada. Jest to konieczne, jeśli płot ma stać dokładnie na osi wydzielającej działki. Przepisy nie określają, w jakiej odległości od granicy działki sąsiada może stanąć płot – dlatego, jeśli nie uzyskamy zgody, ogrodzenie możemy postawić na swojej działce, tuż obok linii oddzielającej działki. Ważne jednak, aby płot nie przekraczał granicy.

Ogrodzenie bez specjalnego pozwolenia

Ogrodzenia stałe, poniżej wysokości 2,20 m lub ogrodzenia tymczasowe, wzniesione na przykład na czas prowadzenia robót budowlanych nie wymagają zgłoszenia. Oczywiście, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki: w pobliżu nie ma skrzyżowania, działki nie obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie jest objęta nadzorem konserwatorskim. Warto jednak pamiętać, że przepisy określają również parametry bramy wjazdowej oraz furtek wejściowych. W przypadku bram minimalna szerokość musi wynosić 2,4 m, natomiast w przypadku furtek 0,9 m. Co więcej, bramy oraz furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i nie mogą posiadać progów. Elementy wykończeniowe nie mogą również stwarzać zagrożenia dla ludzi – dlatego na ogrodzeniach poniżej wysokości 1,8 m nie można umieszczać ostro zakończonych elementów.

Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że postawienie ogrodzenia bez pozwolenia, wtedy, kiedy jest ono wymagane, może zostać uznane za samowolę budowlaną. Możemy wówczas zostać obarczeni karą administracyjną (wydanie decyzji o rozbiórce lub konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej za dopuszczenie ogrodzenia do użytku), karą grzywny, a nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności (choć niemal się to nie zdarza, taka kara również ujęta jest w przepisach prawa).

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz do artykułu

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników

Budowa lub remont domu czy mieszkania przebiegły sprawnie? Jesteś zadowolony z mebli? Pomogło Ci biuro projektów? W takim razie skomentuj usługę lub ofertę i podziel się nią z innymi użytkownikami. Dzięki temu pomożesz innym podjąć właściwą decyzję. Dodaj komentarz w celu rozwinięcia naszego katalogu firm. Skorzystaj z usług budowlanych czy architektonicznych, które oferują firmy działające na terenie całej Polski. Sprawdź ich ofertę i skorzystaj z usług.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuj